ยอดใช้จ่าย 3 โครงการฯ เพื่อกระตุ้นการบริโภค สะสมรวม 40,054 ล้านบาท

ข่าววันนี้

โฆษกรัฐบาลเผยยอดการใช้จ่ายภายใต้ 3 โครงการฯ เพื่อกระตุ้นการบริโภค สะสมรวม 40,054 ล้าน ประชาชนสนใจลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 65 แล้วกว่า 21.5 ล้านราย รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติตามโครงการฯ อีกครั้ง เชื่อสามารถช่วยประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ตกหล่นให้เข้าถึงโครงการของรัฐบาลมากยิ่งขึ้น

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าการใช้จ่ายภายใต้โครงการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 18 ต.ค.65 เวลา 23.00 น. มีผู้ใช้สิทธิสะสมรวม 38.22 ล้านคน ยอดใช้จ่ายสะสม รวม 40,053.9 ล้านบาท แบ่งเป็น

1.โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 มีผู้ใช้สิทธิสะสม 24.02 ล้านคน โดยมียอดใช้จ่ายสะสม 34,638.7 ล้านบาท แบ่งเป็นส่วนที่ประชาชนจ่ายสะสม 17,630.5 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่ายสะสม 17,008.2 ล้านบาท
2.โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 5 มีผู้ใช้สิทธิสะสม 13.14 ล้านคน ยอดใช้จ่ายสะสม 5,039.5 ล้านบาท
3.โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3 มีผู้ใช้สิทธิสะสม 1.06 ล้านคน ยอดใช้จ่ายสะสม 375.7 ล้านบาท

สำหรับความคืบหน้าในการเปิดรับลงทะเบียนโครงการการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 ตั้งแต่ 5 ก.ย.-17 ต.ค.65 มีประชาชนลงทะเบียนแล้ว 21,526,830 ราย โดยเป็นการลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน11,673,312 ราย และลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 9,853,518 ราย ทั้งนี้ รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังยังเปิดให้ประชาชนที่มีคุณสมบัติและสนใจเข้าร่วมโครงการ ลงทะเบียนได้จนถึงวันที่ 31 ต.ค.65 ผ่านเว็บไซต์ https://xn--12cm1ane3a8dcb9a6abq9eehm8a4u7e.mof.go.th/ หรือ https://welfare.mof.go.th ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 23.00 น.ของทุกวัน หรือลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั่วประเทศ โดยจะมีการประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติและยืนยันตัวตนสำหรับผู้ที่ผ่านคุณสมบัติภายในเดือน ม.ค.66