“มัลลิกา” เผยประกันรายได้ปีที่ 4 เห็นแววใช้เงินไม่มาก หลังราคาพุ่ง

ข่าววันนี้

“มัลลิกา” เผยโครงการประกันรายได้ปีที่ 4 เห็นแววใช้เงินไม่มาก หลังราคาปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง ตอนนี้ปาล์ม ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง ไม่ต้องจ่าย ยกเว้นข้าว แต่คาดจ่ายน้อยลง เหตุราคาดีขึ้นทุกชนิด

นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ และอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า โครงการประกันรายได้ปีที่ 4 มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินการผ่านทุกขั้นตอนมาแล้ว โดยผ่านคณะกรรมการที่ดูแล และกำหนดหลักเกณฑ์เหมือน 3 ปีที่ผ่านมา ได้แก่ ข้าว วงเงิน 86,740 ล้านบาท จ่ายส่วนต่างงวดแรกวันที่ 14 ต.ค.2565 งวดสุดท้ายวันที่ 26 พ.ค.2566 มันสำปะหลัง วงเงิน 4,743 ล้านบาท ประกันรายได้กิโลกรัม (กก.) ละ 2.50 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 100 ตัน เริ่มตั้งแต่ 1 ธ.ค. 2565-1 พ.ย. 2566 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ วงเงิน 1,669 ล้านบาท ประกันรายได้ กก.ละ 8.50 บาท เริ่มจ่ายส่วนต่างงวดแรก 20 พ.ย.2565 และปาล์มน้ำมัน 6,128 ล้านบาท ประกันรายได้ กก.ละ 4 บาท เริ่มจ่ายส่วนต่าง ก.ย. 2565

ทั้งนี้ โครงการประกันรายได้ปีที่ 4 มีแนวโน้มว่าจะใช้งบประมาณไม่มาก เนื่องจากราคาพืชเกษตรหลายตัวมีราคาสูงขึ้นเกินกว่าเพดานที่ประกันรายได้ ทำให้ไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยส่วนต่าง โดยปาล์มน้ำมัน ที่ผ่านมาไม่ต้องจ่ายชดเชย เพราะราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และปัจจุบันราคา 6.40 – 7.10 บาท/กก. เกินกว่าที่ประกันรายได้ไว้ที่ 4 บาท/กก. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ไม่ต้องจ่ายชดเชยมากว่า 12 งวดติดต่อกัน และยังมีแนวโน้มที่ราคาจะทรงตัวอยู่ในระดับสูง ปัจจุบันราคาอยู่ที่ 11.60-11.80 บาท/กก. และมันสำปะหลัง ไม่ต้องจ่ายชดเชยมาแล้ว 12 งวดเช่นเดียวกัน และราคายังทรงตัวสูงอยู่ โดยปัจจุบันอยู่ที่ 3.30-3.35 บาท/กก.

ส่วนข้าว ราคาเริ่มปรับตัวดีขึ้น โดยข้าวหอมมะลิอยู่ที่ 15,000-16,000 บาท/ตัน ข้าวหอมปทุมธานี 11,000-11,500 บาท/ตัน ข้าวเปลือกเจ้า 9,500 บาท/ตัน และข้าวเปลือกเหนียว 11,000-12,200 บาท/ตัน ซึ่งหลายชนิดมีราคาสูงกว่าที่ประกันรายได้ไว้และบางชนิดราคาเกือบเท่ากับที่ประกันรายได้

“ประกันรายได้ข้าว ล่าสุดการจัดการด้านงบประมาณมีข้อยุติแล้ว ซึ่งนายจุรินทร์ ระบุว่าจะนำเข้า ครม.สัปดาห์หน้าได้ พร้อมโครงการช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 20 ไร่ด้วย จึงขอแจ้งให้พี่น้องเกษตรกรชาวนาทราบทั่วกันและขอขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรี กับนายจุรินทร์ และรัฐบาล ที่ดูแลเกษตรกร” นางมัลลิกากล่าว