ม.เชียงใหม่ ลดค่าเทอม 4,500 บาท พร้อมทุนให้เปล่า 150 ล้าน – เงินกู้อีก 250 ล้าน

ข่าววันนี้

เมื่อวันที่ 29 เม.ย. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณาจารย์ และประธานสภานักศึกษา และตัวแทนนักศึกษา ได้เปิดแถลงข่าวการลดค่าธรรมเนียมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า จากกรณีที่ทางมหาวิทยาลัย ได้ออกแถลงการณ์เรื่องออกมาเรื่องลดค่าธรรมเนียมนักศึกษา 10 เปอร์เซ็นต์ แต่ต่อมาได้มีนักศึกษาออกมาเรียกร้องให้ลด 30 เปอร์เซ็นต์ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของครอบครัวจากวิกฤตไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบด้านความเป็นอยู่ สถานะการเงินของครอบครัวนักศึกษา ซึ่งเมื่อมีการพูดประชุมในระดับผู้บริหารของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งประธานสภานักศึกษา องค์กรนักศึกษา และตัวแทนนักศึกษาแล้ว จึงได้เปิดแถลงข่าวในวันนี้

จากการสำรวจข้อมูลพบว่า นักศึกษาทั้งหมดของมหาวิทยาลัย จำนวนทั้งสิ้น 34,616 คน ที่ผ่านมาทางมหาวิทยาลัยได้รับทุน กยศ. กรอ. และทุนขาดแคลนปี 62 โดยพบว่าต้องใช้งบประมาณกว่า 84.6 ล้านบาท โดยทุน กยศ. และ กรอ. จำนวน 5,224 ทุน และทุนขาดแคลน จำนวน 5,263 ทุนการลดค่าธรรมเนียมนักศึกษาในครั้งนี้ นักศึกษาในปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนฤดูร้อน จะลดให้ 2,250 บาทท ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1 และ 2 จะลดให้ 4,500 บาทต่อภาคการศึกษา หรือคิดเป็น 9,000 บาททต่อปีการศึกษา ส่วนกรณีค่าธรรมเนียมการศึกษา มากกว่า 45,000 บาทต่อภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนฤดูร้อน และปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ให้ลดร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการศึกษาแต่ละภาคการศึกษา ส่วนกรณีที่นักศึกษาพักอาศัยที่หอพักภายในมหาวิทยาลัย ก็จะลดเช่าร้อยละ 10 ขณะที่หอพักนอกมหาวิทยาลัย ทางมหาวิทยาลัยจะได้ประสานขอพิจารณาลดค่าเช่าหอพักให้นักศึกษา

อธิการบดี กล่าวต่อว่า ขณะเดียวกันก็เตรียมทุนให้เปล่า จำนวน 150 ล้านบาทช่วยเหลือนักศึกษา ประมาณร้อยละ 30 ของนักศึกษาทั้งหมด และเตรียมเงินกู้สำรอง จำนวน 250 ล้านบาท ให้นักศึกษาทำการกู้ เพื่อที่ระบบการศึกษาจะได้ขับเคลื่อนไปได้ หากนักศึกษาพร้อมก็นำมาจ่ายในภายหลังอาจจะ 2 – 3 ปีผ่านไปแล้ว แต่หากทุนให้เปล่าที่เตรียมไว้ พบว่าจำนวนนักศึกษาที่จะต้องให้นั้นมีจำนวนเพิ่มขึ้น ก็อาจจะดึงเอางบจาก 250 ล้านบาท เข้ามาเสริมสำหรับการเปิดภาคเรียนฤดูร้อนที่จะมาถึงนี้ ก็คงจะเป็นรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ส่วนในวันที่ 8 ก.ค. ที่จะมีการเปิดภาคเรียนแรก ซึ่งหากสถานการณ์คลี่คลายในเดือน พ.ค. นี้ ก็จะกลับมาเรียนได้ตามปกติด้านประธานสภานักศึกษา และตัวแทนนักศึกษา กล่าวว่า ขอบคุณและเห็นด้วยกับมาตรการในการช่วยเหลือของมหาวิทยาลัย… อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/regional/771794